หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงการ การแข่งขันเกม E- Sport 2019 Call of Duty Mobile CE SSRU
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงการ การแข่งขันเกม E- Sport 2019 Call of Duty Mobile CE SSRU

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-18 15:32:19

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ การแข่งขันโครงการ การแข่งขันเกม E- Sport 2019 Call of Duty Mobile CE SSRU แข่ง ณ วันที่ 7-8 และ ได้แข่งออนไลน์และออฟไลน์ 32 ทีม ใน มหาวิทยาลัยราชรัฎสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับ ทีม MFStroy สมาชิกได้แก่ นาย ภวินท์ ช่วยเจริญ นาย ศักรินทร์ เพ็งแจ่ม และ นาย มรุธพล จันทราศรี สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 2000 บาท และ ขอแสดงความยินดีกับทีม APL สมาชิกได้แก่ นาย ต่อเกียรติ ยอดเพชร นาย ธนกฤต ศรีสุขใส และ นาย อภิชาญ พิบูลย์แสงรุ้ง ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวนเงิน 700 บาท และ ขอแสดงความยินดีกับทีม CANON สมาชิกได้แก่ นาย ตะวัน เข็มทอง นาย ศุภกิจ กิจนะบำรุงศักดิ์ และ นายวรรษ์ชิษณุพงศ์ วิศว์วัชร์มนตรี สาขาวิชาวิศวกกรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 4 ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 จำนวนเงิน 300 บาท

Download