หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นางสาวธัญญารัตน์ ไอซิม นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลำดับที่ 45 ของประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณปี 7 ชิงถ้วยพระราชทาน “Cabling Contest 2019”
นางสาวธัญญารัตน์ ไอซิม นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลำดับที่ 45 ของประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณปี 7 ชิงถ้วยพระราชทาน “Cabling Contest 2019”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-18 15:23:29

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวธัญญารัตน์ ไอซิม นักศึกษา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ชั้นปีที่ 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้ลำดับที่ 45 ของประเทศไทย ในการแข่งขันทักษะฝีมือสายสัญญาณปี 7 ชิงถ้วยพระราชทาน “Cabling Contest 2019” สุดยอดเวทีการแข่งขันยกระดับฝีมือสู่เวทีระดับโลก ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562 ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก


Download