หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > “FIT SSRU Open House 2019”
“FIT SSRU Open House 2019”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-06 12:17:30

เมื่อวันที่ 2 – 3 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดบ้านจัดกิจกรรม “FIT SSRU Open House 2019” เพื่อให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้รับทราบข้อมูลการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาจากนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา นอกจากนี้ภายในงานยังมีกิจกรรม เวิร์กช็อป ทดลองการปฏิบัติ และเรียนรู้เบื้องต้น ถึงการเรียนการสอนในสาขาวิชาต่าง ๆ ณ อาคาร 43 และ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


>> View all pictures in Facebook click here <<<Download