หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรมบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2
กิจกรรมบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-12-02 17:55:20

เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรีชญา ครูเกษตร หัวหน้าสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา หัวหน้าสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร และตัวแทนนักศึกษาในสาขาวิชา ได้เข้าร่วมกิจกรรมบรรยายแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมงานได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาของคณะและสาขาวิชาที่เปิดสอน การสมัคร และเกณฑ์การคัดเลือก เพื่อให้ได้ผู้เรียนที่มีความรู้ความสามารถและความถนัดตรงตามสาขาวิชาที่เรียนมากที่สุด
Download