หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-25 14:35:14

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ ห้องกิจกรรมชั้น 1 อาคาร 42 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้

1. คุณสหไชย โพธิ์พืช เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ระดับวิชาชีพ) บริษัท ออริก้าเอ็นจิเนียร์ริ่ง จำกัด บรรยายเรื่อง การบริหารความปลอดภัย และการปฏิบัติงานบนที่สูง

2. ว่าที่ร้อยตรี ธัญญาวัตร บุญนิธี พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย บรรยายเรื่อง อัคคีภัยในสถานประกอบการDownload