หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
โครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-25 13:59:17

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการปรับปรุงหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ ห้อง 4764 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดยมีคณาจารย์ประจำสาขาวิชาฯ และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกร่วมวิพากย์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วิทยา อยู่สุข คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม และประธานสภาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์แห่งประเทศไทย 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.จักรกฤษณ์ ศิวะเดชาเทพ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม และที่ปรึกษาสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

3. คุณพิริยะ น่วมทัต ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัยโครงการฯ รถไฟฟ้าสายสีชมพู บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)

Download