หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ
โครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-25 13:19:24

เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 – 17.30 น. สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและ อาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการอบรมเชิงวิชาการ เรื่อง การบริหารงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในสถานประกอบการ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร 2 ท่าน ดังนี้

1. คุณสมพงศ์ จำปาเงิน เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับวิชาชีพ บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) บรรยายเรื่อง ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานสถานที่อับอากาศ

2. คุณภัทรานิษฐ์ อนันต์พรธนชาติ ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด บรรยายเรื่อง เส้นทางสายอาชีพสู่การเป็น จป.วิชาชีพ


Download