หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันพิธีสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันพิธีสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-11 12:17:19

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันพิธีสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562


8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วยนายกฤตณัฐ สัจปะกาสิต ประธานสโมสรนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีอัญเชิญตราสัญลักษณ์เนื่องในวันพิธีสุนันทารำลึก ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายกองค์การนักศึกษาเป็นผู้อัญเชิญตราสัญลักษณ์ขึ้นวางหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ตัวแทนนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ขึ้นถวายเครื่องสักการะหน้าพระรูปสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ ณ อาคารศูนย์สุขภาพและกีฬาสวนสุนันทา ชั้น 4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


Download