หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-11 10:56:33

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคฯ ร่วมวางพานพุ่มสักการะพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 เวลา 07.15 น. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมวางพานพุ่มสักการะพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทาน ๑๕๙ ปี วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี ณ ลานหน้าพระราชานุเสาวรีย์พระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download