หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หารือแนวทางการจัดการศึกษา การวิจัย และการร่วมมือทางวิชาการ
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และ วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร หารือแนวทางการจัดการศึกษา การวิจัย และการร่วมมือทางวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-08 15:28:05

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณบดี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ดร.กวินท์ พินจำรัส รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร และคณะ ในการเข้าพบเพื่อหารือถึงแนวทางการจัดการศึกษา การวิจัย และการร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมกับวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร

Download