หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ในหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมสำหรับนิทรรศการและงานอีเว้นต์”
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ในหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมสำหรับนิทรรศการและงานอีเว้นต์”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-01 15:58:20

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ในหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมสำหรับนิทรรศการและงานอีเว้นต์”


วันนี้ (31 ต.ค. 62) สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาการฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ในหัวข้อ “การออกแบบกิจกรรมสำหรับนิทรรศการและงานอีเว้นต์” ณ ห้อง 4706 เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติการจัดสัมมนาและเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์จริงในด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสวรรยา วงศ์เอี่ยม ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ฮัสแบนด์ แอนด์ ไวฟ์ จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายDownload