หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “แนวคิดและการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม”
สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “แนวคิดและการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-11-01 15:45:36

สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “แนวคิดและการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม”


เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2562 สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา ในหัวข้อ “แนวคิดและการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม” ณ ห้อง 4340 A เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้แนวคิดและหลักการออกแบบตกแต่งภายในโรงแรม และเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างนักศึกษาและผู้มีประสบการณ์จริงในด้านวิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวิทยา แผ่นทอง สถาปนิกภายในบริษัท Over Expect Studio เป็นวิทยากรบรรยายDownload