หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อ “BABY เบ้อเร่อ โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนางานออกแบบสำหรับสังคมผู้สูงวัย”
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อ “BABY เบ้อเร่อ โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนางานออกแบบสำหรับสังคมผู้สูงวัย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-31 10:21:59

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อ “BABY เบ้อเร่อ โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนางานออกแบบสำหรับสังคมผู้สูงวัย”


สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนาด้านการออกแบบ ในหัวข้อ “BABY เบ้อเร่อ โอกาสของคนรุ่นใหม่ในการพัฒนางานออกแบบสำหรับสังคมผู้สูงวัย” ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาความคิดด้านการออกแบบสำหรับรับมือกับภาวะสังคมผู้สูงอายุ โดยได้รับเกียรติจาก คุณสยาม อัตตะริยะ บริษัท พิงค์ บลู แบล็ค แอนด์ ออเร้จน์จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย


Download