หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Content ดี Design โดน”
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Content ดี Design โดน”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-25 15:44:48

สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Content ดี Design โดน”


สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการสัมมนา เรื่อง “Content ดี Design โดน” ให้กับนักศึกษา ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2562 เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความคิดใหม่ในการออกแบบงานกราฟิกและมัลติมิเดีย และการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดียบนสื่อออนไลน์เพื่อการสื่อสารให้ตรงใจผู้บริโภค โดยได้รับเกียรติจาก คุณกรกฎ พรลักษณพิมล ประธานผู้จัดการ บริษัท กอร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
Download