หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”
คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-24 15:08:34

คณะเทคโนฯ สวนสุนันทา วางพานพุ่มเทิดพระเกียรติในหลวง ร.9 เนื่องใน “วันเทคโนโลยีของไทย”

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มอบหมายให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสักการะเพื่อเทิดพระเกียรติ “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เป็นประธานในพิธี

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2543 เห็นชอบให้วันที่ 19 ตุลาคม 2562 ของทุกปี ถือเป็น “วันเทคโนโลยีของไทย” เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในฐานะทรงเป็น “พระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย” โดยทรงศึกษาค้นคว้าวิจัยงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง และทรงนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนDownload