หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์ และแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563
ประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์ และแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-10-18 15:15:26

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เป็นประธานการประชุมแผนงานประชาสัมพันธ์ และแนวทางการประชาสัมพันธ์ของสาขาวิชาเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้การดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการรับรู้และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรทั้งในระดับมหาวิทยาลัยและระดับคณะ โดยมีหัวหน้าสาขาวิชา หัวหน้าแขนงวิชา และตัวแทนจากสาขาวิชา เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์
Download