หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ทำนุศิลปะและวัฒนธรรม > สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่
สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-09-03 11:19:35

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญเพื่อต้อนรับนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ นักศึกษาปัจจุบัน ศิษย์เก่า และคณาจารย์ในสาขาวิชา ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ณ ห้อง 4701 อาคาร 47


Download