หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2563
โครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2563

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-26 15:12:43

เมื่อวันที่ 16 – 17 สิงหาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการการสร้างเครือข่ายเพื่อการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการเปิดรับนักศึกษาใหม่ ในปีการศึกษา 2563 ณ โรงเรียนบ้านวังมน อ.เทพสถิต จ.ชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายในการดําเนินงานด้านประชาสัมพันธ์ และเพื่อสร้างความเชื่อถือและความเชื่อมั่นต่อภาพลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ในการเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏอันดับที่ 1 ซึ่งในการนี้ทางคณะฯ ยังได้มอบชุดอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและนำสิ่งของไปบริจาคแก่นักเรียนในโรงเรียนอีกด้วย  Download