หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าปิดการตรวจสอบการบริหารงาน (การบริหารพัสดุ)
หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าปิดการตรวจสอบการบริหารงาน (การบริหารพัสดุ)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-15 14:51:01

หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าปิดการตรวจสอบการบริหารงาน (การบริหารพัสดุ)


เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ที่ผ่านมา หน่วยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้เข้าปิดการตรวจสอบการบริหารงาน (การบริหารพัสดุ) ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เพื่อรายงานผลการตรวจสอบ โดยมีอาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวชญาภา แจ่มใส หัวหน้าสำนักงานคณบดี และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ณ ห้องรับรอง Living Space By SBDS อาคาร 42


 Download