หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ อบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-08-15 10:35:15

วันที่ 6 สิงหาคม 2562 ฝ่ายบริการการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมการลงทะเบียนเรียน (Free Enrollment) และการวางแผนการเรียนสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (รหัส 62) ของสาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ ณ ห้อง 4222 อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download