หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องของสาขาวิชาที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562
ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องของสาขาวิชาที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-22 15:30:29

ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องของสาขาวิชาที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562


วันที่ 19 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง 4711B อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมรับน้องของสาขาวิชาที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30 – 31 กรกฎาคม 2562 ให้กับอาจารย์ที่ควบคุมดูแลการจัดกิจกรรมรับน้อง เพื่อให้การรับน้องของสาขาวิชาเป็นไปตามแนวนโยบายที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนดDownload