หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562
ประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-19 16:36:46

เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องรับรอง Living Space By SBDS อาคาร 42           คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการประชุมผู้บริหารคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4/2562 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี หัวหน้าสำนักงานคณบดี เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีวาระสำคัญ เรื่อง ทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 การจัดทำแผนยุทศาสตร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2560 – 2564) และแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


 

Download