หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 เพิ่มเติม)
สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 เพิ่มเติม)

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-04 12:43:42

วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ดำเนินการจัดสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ภาคปกติ (รอบ 5 เพิ่มเติม) ประจำปีการศึกษา 2562 ณ อาคาร 42 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
Download