หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > อบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรองรับเทคโนโลยี 4.0”
อบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรองรับเทคโนโลยี 4.0”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-07-03 13:15:11

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   จัดโครงการอบรม เรื่อง “การเตรียมความพร้อมสู่วิชาชีพรองรับเทคโนโลยี 4.0” สำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีภาพความรู้เทคโนโลยีในอนาคต และลดเวลาเรียนรู้ของนักศึกษา ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


Download