หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ และอาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ อุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12
อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ และอาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ อุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-28 16:00:41

อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ และอาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ อุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12


อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และอาจารย์วิสุทธิ์ ศิริพรนพคุณ หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมสัมมนาทางวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมชลจันทร์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี จัดโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
Download