หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้จากถุงพลาสติกย่อยสลายมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน
อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้จากถุงพลาสติกย่อยสลายมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-06-19 14:11:07

อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้จากถุงพลาสติกย่อยสลายมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน 


อาจารย์จิตราวดี รุ่งอินทร์ กันกา อาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และเป็นหัวหน้าโครงการบริการวิชาการ “แนวทางการจัดการขยะเหลือใช้เพื่อยกระดับรายได้ของชุมชน” พร้อมด้วย คุณสุมน กุมสุระ ตัวแทนกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนคลองโยง อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม ได้รับเชิญจากสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย เข้าร่วมนำเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเหลือใช้จากถุงพลาสติกย่อยสลายมาเป็นเครื่องแต่งกายและของใช้ในครัวเรือน ในงานประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินงานตามแผนจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม
พ.ศ. 2560-2564 หัวข้อ การบริหารจัดการปัญหาขยะพลาสติกในสังคมเมือง กรุงเทพมหานคร จัดโดย สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ณ โรงแรมรามา การ์เด้นส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมาDownload