หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สุดเก่ง เข้ารอบการประกวดออกแบบ 2 ทีมสุดท้าย จากนักศึกษากว่า 100 ทีมทั่วประเทศ
นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย สุดเก่ง เข้ารอบการประกวดออกแบบ 2 ทีมสุดท้าย จากนักศึกษากว่า 100 ทีมทั่วประเทศ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-24 11:04:49

นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สุดเก่ง เข้ารอบการประกวดออกแบบ 2 ทีมสุดท้าย จากนักศึกษากว่า 100 ทีมทั่วประเทศ


นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารอบการประกวด 2 ทีมสุดท้าย ได้แก่ ทีม Survival ประกอบด้วย 1.นางสาวกนกพร ภิญโญวรภาค 2.นายพีรพัฒน์ สกลดี 3.นายเศรษฐดา มั่นอยู่คง 4.นายธันวา ยงค์เกตุกิจ และทีมชีวิตนักสะสม ประกอบด้วย 1.นายปฏิภาณ เกิดลาภ 2.นายวริศ จึ่งสกุล 3.นายธนัทเทพ แป้นสุข 4.นางสาวชนะญาดา ยาสะอาด ในโครงการประกวดออกแบบ Storyboard Umy+ “โลกเปลี่ยน วางแผนการเงินอย่างไร” โดยเน้นความสำคัญของการส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการวางแผนการเงิน จากภาพยนตร์โฆษณาสั้น โดยนักศึกษาทั้งหมดจะได้รับใบประกาศนียบัตรและเข้าร่วม workshop กับผู้กำกับชื่อดังของไทย และร่วมผลิตหนังสั้นกับคุณอู๋ วีรยุทธ Winkwink studio และคุณก้อย รัชวิน วงศ์วิริยะ โครงการดังกล่าว มีอาจารย์ดวงรัตน์ ด่านไทยนำ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการและส่งนักศึกษาเข้าร่วมประกวดDownload