หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นศ. วิศวกรรมคอมฯ สวนสุนันทา ผุดชิ้นงานวิจัยต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมประสิทธิภาพสูงแบบพกพา
นศ. วิศวกรรมคอมฯ สวนสุนันทา ผุดชิ้นงานวิจัยต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมประสิทธิภาพสูงแบบพกพา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-15 12:12:39

นศ. วิศวกรรมคอมฯ สวนสุนันทา ผุดชิ้นงานวิจัยต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมประสิทธิภาพสูงแบบพกพา


กลุ่มนศ.วิศวกรรมคอมฯ สวนสุนันทา  ผุดชิ้นงานวิจัยต้นแบบระบบประมวลผลข้อมูลดาวเทียมประสิทธิภาพสูงแบบพกพา

นายจิรายุส อ้อมเขต   นายธนาธิป พิกุลทอง  และนายพิพัฒน์ มะลาพิมพ์  กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   คิดค้นชิ้นงานวิจัยต้นแบบระบบประมวลผลประสิทธิภาพสูงแบบพกพา สำหรับประมวลผลข้อมูลจากดาวเทียม  (The Mobile High-performance Computing Design for Satellite Data Processing)

ชิ้นงานวิจัยนี้ อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช อาจารย์ประจำสาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เป็นที่ปรึกษา  นับเป็นการแสดงศักยภาพนักศึกษาด้านวิชาการงานวิจัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ให้ประจักษ์ต่อสายตาสาธารณชน อีกด้วย


>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ที่นี่ <<



Download