หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-05-08 16:08:08

คณะเทคโนฯ ประชุมเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561


เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย รองคณบดี คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43


Download