หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562
เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-26 11:33:45

เลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

**วันที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 09.00 – 15.00 น. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดให้มีการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร 47 เพื่อเป็นการเสริมสร้างระบอบประชาธิปไตยในสถานศึกษาและคัดเลือกตัวแทนนักศึกษาเข้ามาทำหน้าที่ด้านกิจการนักศึกษา ซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้มีนักศึกษาให้ความสนใจและร่วมลงคะแนนเลือกตั้งเป็นจำนวนมาก โดยมีผู้มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งทั้งสิ้น 900 คน

***ผลการเลือกตั้งประธานสโมสรนักศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประจำปีการศึกษา 2562    นายกฤตณัฐ สัจจะปกาสิต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย ได้รับคะแนนเสียงเลือกตั้งเป็นอันดับที่ 1 ด้วยคะแนนทั้งสิ้น 288 เสียง ผู้ไม่ประสงค์ลงคะแนน 28 เสียง   บัตรเสีย 19 เสียง