หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์
นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-04-05 17:38:06

นักศึกษาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานอุตสาหกรรมการพิมพ์และวัสดุพิมพ์


วันที่ 4 เมษายน 2562 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาอุตสาหกรรมการพิมพ์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์วัฒน์ พลอยศรี เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก    ณ บริษัท อุตสาหกรรมไทยบรรจุภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรสาคร และเข้าศึกษาดูงานกระบวนการผลิตและทดสอบหมึกพิมพ์ ณ บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด เขตบางบอน กรุงเทพฯ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมด้านความรู้ทางวิชาชีพ และได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานทางวิชาชีพในสถานประกอบการจริงต่อไป
Download