หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ
ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-26 10:53:20

ประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ


วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม นำโดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร 
โตระสะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำสาขาวิชา จัดประชุมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ โดยมี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ญานินทร์ รักษ์วงศ์วาน คุณสรรพชัย พงษ์ศรี และคุณพันธวิศ 
ลวเรืองโชค ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมวิพากย์ ณ ห้องประชุม 4764 อาคาร 47


Download