หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ ต้อนรับการตรวจเยี่ยม “โครงการวิชาการสัญจร” ครั้งที่ 1
คณะเทคโนฯ ต้อนรับการตรวจเยี่ยม “โครงการวิชาการสัญจร” ครั้งที่ 1

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-02-20 15:49:01

คณะเทคโนฯ ต้อนรับการตรวจเยี่ยม “โครงการวิชาการสัญจร” ครั้งที่ 1


วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โดย อาจารย์ ดร.ชนมภัทร โตระสะ 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย อาจารย์พิชา ศรีพระจันทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณาจารย์คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมเดช 
รุ่งศรีสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ในโอกาสเข้าตรวจเยี่ยมเพื่อรับฟังปัญหา ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และหารือในการบริหารจัดการงานด้านวิชาการในแต่ละสาขาวิชา 
ณ ห้องพิสมัยพิมลสัตย์ อาคาร 43


Download