หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-15 13:50:14

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 และบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์


เมื่อวันศุกร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานนำคณะผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมพิธีทำบุญประจำปีเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 เพื่อเป็นการ
ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาและบำเพ็ญกุศลถวายแด่พระองค์เจ้าพิสมัยพิมลสัตย์ ณ ห้อง 4711 อาคาร 47 ซึ่งในพิธีประกอบด้วยพิธีสงฆ์จากวัดราชาธิวาสราชวรวิหาร การถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 9 รูป และประพรมน้ำพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
Download