หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-14 18:10:26

ผู้บริหารคณะเทคโนฯ เข้าร่วมประชุมยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) 

ด้านวิจัยและบริการวิชาการ


เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 09.30 – 12.00 น. ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2562 (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 1/2562 จัดโดยสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมี รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

สถาบันวิจัยและพัฒนา : ภาพข่าว
Download