หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2562

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 18:03:43

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า 
ต้อนรับปีใหม่ 2562


โดย ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ประธานกล่าวเปิดงานและได้กล่าวอวยพรให้กับคณาจารย์ เจ้าหน้าที่คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม อาคาร 43 ภายในงานได้มีการรับประทานอาหารและร่วมร้องเพลง
ซึ่งเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

Download