หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > คณะเทคโนฯ รับโล่รางวัล “ชนะเลิศ อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” และ รางวัลอันดับ 2 SSRU Quality Award
คณะเทคโนฯ รับโล่รางวัล “ชนะเลิศ อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” และ รางวัลอันดับ 2 SSRU Quality Award

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:04:04

คณะเทคโนฯ รับโล่รางวัล “ชนะเลิศ อาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล” และ รางวัลอันดับ 2 SSRU Quality Award


เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561 บริเวณลานอเนกประสงค์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้ารับโล่รางวัล “ชนะเลิศ” อาคาร 43 และ อาคาร 47 ในโครงการอาคารสวยดีไม่มีสิ่งปฏิกูล ประจำปีงบประมาณ 2561  และรางวัลอันดับที่ 2 รางวัลคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา (SSRU Quality Award) หน่วยงานจัดการศึกษาที่มีผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับดีมาก (4.52 คะแนน) ประจำปีการศึกษา 2560  ซึ่งมีอาจารย์ ดร.รภัทร เอกนิธิเศรษฐ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ เป็นผู้รับมอบรางวัล โดยมี รศ.ดร.ฤาเดช เกิดวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นประธานในงานมอบโล่รางวัล


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : ภาพข่าวDownload