หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไทมอญซ่อน ARCH”
โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไทมอญซ่อน ARCH”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-12-25 12:08:05

โครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไทมอญซ่อน ARCH”


สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
จัดโครงการนิทรรศการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ ครั้งที่ 6 ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “ไทมอญซ่อน ARCH” ณ ชุมชนเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 22 – 23 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำหรับนักศึกษาในการแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ในระดับปริญญาตรี ให้กับผู้ที่สนใจศึกษาด้านสาขาวิชาชีพนี้ รวมถึงบุคคล องค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งในการจัดนิทรรศการสามารถเป็นตัวกลางในการสื่อสารวัตถุประสงค์ของสาขาวิชาให้เป็นที่รู้จักแก่วงการด้านการศึกษาและวิชาชีพมากยิ่งขึ้น โดยนักศึกษาได้มอบผลงานด้านการออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชนเกาะเกร็ดอีกด้วย

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์กันยพัชร์ ธนกุลวุฒิโรจน์ : ภาพข่าวDownload