หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) "FIT SSRU Open House 2018"
สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) "FIT SSRU Open House 2018"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-21 10:50:34

สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) "FIT SSRU Open House 2018"


สาขาวิชาออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic and Multimedia Design) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับน้องๆ นักเรียนและผู้สนใจ "FIT SSRU Open House 2018" ภายใต้งาน ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
Download