หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-19 16:02:57

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย (Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ


คณบดีคณะเทคโนฯ ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
(Fast Track) ด้านวิจัยและบริการวิชาการ

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 ผศ.ดร.พลัง วงษ์ธนสุภรณ์ คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (Fast Track)  ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ครั้งที่ 2/2561 โดยมี
รศ.ดร.ธนสุวิทย์ ทับหิรัญรักษ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน


Download