หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) "FIT SSRU Open House 2018"
สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) "FIT SSRU Open House 2018"

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-16 16:19:02

สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) "FIT SSRU Open House 2018"


สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Technology and Occupational Health) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ต้อนรับน้องๆ นักเรียนและผู้สนใจ "FIT SSRU Open House 2018" ภายใต้งาน ครบรอบ 80 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เมื่อวันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2561 ณ อาคาร 47 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาDownload