หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-14 16:06:21

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา


เมื่อวันที่ 6 พ.ย. 2561 ที่ผ่านมา สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ได้รับเชิญไปสอนการสร้างหุ่นยนต์โดรนและแขนกล ให้กับโรงเรียนสาธิต (มัธยม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีทีมงานผู้สอนประกอบด้วย อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุชนายศุภกิจ กิจนะบำรุงศักดิ์นายธีรยุทธิ์ กิจสกุณี นายปรัชญา ขยันเยี่ยม นายศรัณย์ กงมะณี นางสาววีรพร ประทุมทอง นายกรกช สุขศิริศักดิ์ นางสาวปุณฑริกา สายหยุด นายธีรนันท์ สิทธิดำรง นายปิยวัชร วุฒิโช นายณัฐวุฒิ ทองดีเลิศ ซึ่งดำเนินการสอนทุกวันอังคาร รวมทั้งสิ้น 12 สัปดาห์

Download