หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-14 15:31:00

โครงการเผยแพร่วิทยานิพนธ์นักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย


เมื่อวันที่ 6 – 8 พฤศจิกายน 2561 สาขาวิชาการออกแบบกราฟิกและมัลติมิเดีย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดโครงการเผยแพร่ผลงานการออกแบบและแสดงศักยภาพการออกแบบของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนจบการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.พิบูล ไวจิตรกรรม รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยอาจารย์สหภพ กลีบลำเจียก รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา เยี่ยมชมผลงานของนักศึกษาในครั้งนี้ ณ ศูนย์การค้าสยามเซ็นเตอร์

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงานDownload