หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ
ประชุมคณะกรรมการประจำคณะ

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-11-07 10:43:58

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการประจำคณะ ณ ห้องประชุมพิสมัยพิมลสัตย์

Download