หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > “เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 1 18-19 ตุลาคม 2561
“เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 1 18-19 ตุลาคม 2561

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-29 16:32:28

“เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” รุ่นที่ 1 18-19 ตุลาคม 2561

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา จัดโครงการชวนกันทำดีด้วยหัวใจ “เยาวชนไทย ร่วมใจอาสา พัฒนาชาติ” หวังให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ทุกสาขาวิชาของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้ทำความดี สร้างความสามัคคี โดยการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชน รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม พ.ศ.2561 ณ The Best Cliff Resort & Camp จ.นครราชสีมา 

ในรุ่นที่ 1 ประกอบด้วยสาขาวิชา 

- ออกแบบกราฟิกและมัลติมีเดีย 

- เทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

- เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่องานสถาปัตยกรรม 

- ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 

- บริหารทรัพยากรอาคาร 

- ออกแบบตกแต่งภายในและนิทรรศการ


>> ดูภาพ และ Download ภาพกิจกรรมทั้งหมด ผ่าน Facebook ได้ที่นี่ <<Download