หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 16:05:58

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อบรมเชิงปฏิบัติการ “ประดิษฐ์และเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น”


เมื่อวันที่ 10 – 12 ตุลาคม 2561 สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างและการเขียนโปรแกรมสำหรับหุ่นยนต์ ณ โรงเรียนวัดโคกกรุง จังหวัดสระบุรี เพื่อฝึกทักษะให้กับนักเรียนได้นำไปใช้ในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 และเพื่อค้นหาและพัฒนาอัจฉริยภาพเด็กไทยด้านหุ่นยนต์เป็นตัวแทนประเทศไทยปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน

อาจารย์เศรษฐกาล โปร่งนุช : ภาพข่าวDownload