หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม บุคลากร/อาจารย์/ผู้บริหาร > อาจารย์คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านศิลปกรรมในเทศกาลศิลปะนานาชาติ Gongju 2018
อาจารย์คณะเทคโนฯ ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านศิลปกรรมในเทศกาลศิลปะนานาชาติ Gongju 2018

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2019-01-11 17:07:48

อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ ร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านศิลปกรรมในเทศกาลศิลปะนานาชาติ Gongju 2018

อาจารย์จิรวุฒิ ด้วงอินทร์ หัวหน้าแขนงวิชานวัตกรรมการออกแบบและธุรกิจสร้างสรรค์ สาขาวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และ ศาสตราภิชานธีรศักดิ์ วงศ์คำแน่น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมแสดงนิทรรศการผลงานด้านศิลปกรรมในงาน The 15th Gongju International Art Festival (GIAF) 2018 ณ ประเทศเกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 5 – 11 กันยายน 2561
Download