หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒
กิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-17 16:15:21

สาขาการบริหารทรัพยากรอาคารและคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ ๒


ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต
ถวายเป็นพระราชกุศล เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ ศูนย์สุขภาพและกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรอาคาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ร่วมกับ สภากาชาดไทย จัดกิจกรรม ทำความดี บริจาคโลหิต น้อมจิตรำลึก สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลในครั้งนี้

วรฤทัย หาญโชติพันธุ์ : รายงาน
พัชรินทร์ บุญทศ : ภาพข่าวDownload