หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว กิจกรรม นักศึกษา > ศึกษาดูงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ศึกษาดูงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-19 10:04:45

นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู


วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ สาขาวิชาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
นำนักศึกษาชั้นปีที่ ๓ เข้าศึกษาดูงาน บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ซึ่งเป็นบริษัทผลิตหม้อแปลงขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และเป็นศูนย์ทดสอบทางไฟฟ้าและหม้อแปลงที่ได้มาตรฐานและใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นักศึกษาได้รับความรู้เรื่อง ๑) การบริหารความปลอดภัยตามกฎหมาย ๒) ความปลอดภัยในกาทำงานอุตสาหกรรมผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า
๓) การผลิตและทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ทางสาขาวิชาขอขอบคุณผู้บริหารบริษัทและทีมงานที่ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้


ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน : เนื้อหาข่าว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญ ขวัญปาน: ภาพข่าวDownload