หน้าหลัก > ข่าว > ข่าว ผลงาน/รางวัล/วิจัย/วิชาการ > นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by Trumove H
นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by Trumove H

ผู้ดูแลเว็บ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
2018-10-19 10:20:20

นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by Trumove H


เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2561 นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ได้แก่ นาย อธิวัฒน์ จารุพรประสิทธิ์ , นาย อนาวิน วงค์คง , นาย ศิวกร นาบสกุล , นาย ณัฐพล ศรีพอ และ นาย ธีรศักดิ์ หงษา ในชื่อทีม "Black Blood" เข้าร่วมการแข่งขันเกมส์ ROV โครงการ ROV YOUNG MASTER CHAMPIONSHIP by Trumove H จัดโดย True Move H ร่วมกับ กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา และชมรม E-Sport SSRU โดยผลการแข่งขัน ทีม "Black Blood" ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผู้เข้าแข่งขันทั้งหมด 48 ทีม

นพปกรณ์ สนธิรัตน์ : รายงาน

ชมรม E-Sport SSRU : ถ่ายภาพDownload